Rejestracja telefoniczna: 

+48 32 392 13 12

 • +48 602 383 133

  email:

 gabinet@urogen.eu

Gabinet czynny od 9.00 do 17.00

PUBLIKACJE

Moralność dla wszystkich czy dla każdego?

Książka będąca zachętą do samodzielnej lektury dzieł Friedricha Nietzschego i Józefa Bańki, przeznaczona jest zarówno dla szerokiego odbiorcy, jak i profesjonalistów z zakresu filozofii. Autor koncentruje się głownie na przedstawieniu i usystematyzowaniu koncepcji etyki niezależnej proponowanej przez obu filozofów. W poszczególnych częściach pracy dokonuje analizy i syntezy poglądów omawianych koncepcji etycznych, aby w części końcowej wskazać ich podobieństwa i różnice. Książka napisana jest przystępnym językiem. Celem pracy nie było przedstawienie ostatecznych rozstrzygnięć interpretacyjnych. Ma ona raczej charakter prolegomena do świata etyki.

Sławomir Letkiewicz (ur. 1960) – lekarz, chirurg, urolog, etyk. Wykształcenie zdobył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ( Śląska Akademia Medyczna), Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym ( Akademia Ekonomiczna) w Katowicach. Doktor nauk medycznych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prowadzi własny, specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej. Wykładowca bioetyki na Wydziale Fizjoterapii Górnośląskiej Szkoły Handlowej w Katowicach. Pracuje w Ośrodku Terapii Fagowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Obszary zainteresowań naukowych to: terapia fagowa wieloantybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych gruczołu krokowego oraz etyka w zawodzie lekarza. W 2007 roku wystąpił w Pałacu Prezydenckim w Warszawie na Międzynarodowej Konferencji PAN o tematyce bioterrorystycznej, przedstawiając wykład: The potential dual use of online pharmacies, w którym jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na możliwość terrorystycznego użycia aptek internetowych. Autor publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Urologicznego (sekretarz Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym). Stały współpracownik działu Etyka i Filozofia w dwumiesięczniku „Przegląd Urologiczny”. Laureat zespołowej nagrody (I stopnia) „Złoty Skalpel” za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie terapii fagowej.
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Urogen 2017 | Wszystkie prawa zastrzeżone.