Rejestracja telefoniczna: 

+48 32 392 13 12

 • +48 602 383 133

  email:

 gabinet@urogen.eu

Gabinet czynny od 9.00 do 17.00

SŁAWOMIR LETKIEWICZ

Prof. nadzw. dr hab. n.med., dr n.med. hum. (filozofia). Dr n. med., Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dr n. hum. (filozofia-etyka) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr hab nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chirurg, specjalista urolog, konsultant d/s andrologii.

Rzecznik Praw Pacjenta w dziedzinie urologii na Śląsku. Zdobywca pierwszej nagrody w konkursie: „Złoty skalpel”. i tytułu „Wybitny Innowator w Polskiej Ochronie Zdrowia” 2008. za udział w projekcie „Terapia fagowa infekcji bakteriami antybiotykoopornymi” Autor książki: „Etyka dla wszystkich, czy dla każdego?" 220 stron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010 rok. Redaktor odpowiedzialny za dział: „Etyka lekarska i prawo” w Przeglądzie Urologicznym dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

ZATRUDNIENIE

Tematy prac doktorskich:

Rozprawa doktorska z medycyny : „Skojarzone leczenie przewlekłego bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego”. Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej 1994 Rozprawa doktorska z filozofii: „Etyka buntu Fryderyka Nietschego, a etyka prostomyślności”. Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2006 ( Praca wyróżniona i przeznaczona w całości do druku). Ponadto Sławomir Letkiewicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji w prestiżowych periodykach naukowych krajowych i zagranicznych.

Sukcesy SN ZOZ UROLOGICZNO – ANDROLOGICZNY „UROGEN”

Praca naukowa i administracyjna w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach:

Urogen 2017 | Wszystkie prawa zastrzeżone.