Rejestracja telefoniczna: 

+48 32 392 13 12

 • +48 602 383 133

  email:

 gabinet@urogen.eu

Gabinet czynny od 9.00 do 17.00

THERMASPEC 1000

Najczęściej stosowane leczenie chirurgiczne - Transuretheral Resection of Prostate (TURP) - jest zabiegiem inwazyjnym i kosztownym, dodatkowo niesie ze sobą większe ryzyko powikłań. Efekty przezcewkowej terapii mikrofalowej Transurethral Microwave Thermotherapy of the Prostate (TUMT) uzyskane przy stosowaniu Thermaspec 1000 są znacznie lepsze niż uzyskane przy terapii lekami. Dodatkowo unika się także znanych efektów ubocznych i kosztów długotrwałego stosowania leków.

Thermaspec 1000 firmy Medispec jest systemem mikrofalowym przeznaczonym do przeprowadzania zabiegów termoterapeutycznych gruczołu krokowego pacjentów cierpiących na łagodny rozrost stercza (BPH).

Thermaspec 1000wytwarza energię cieplną w sposób bezpieczny i efektywny. Zasięg działania wytworzonej energii jest ograniczony, dzięki temu leczone są tkanki chore bez jednoczesnego uszkadzania tkanek zdrowych. Jako terapię alternatywną, zabiegi aparatem Thermaspec 1000 można porównywać ze znanymi procedurami chirurgicznymi jak i terapiami farmakologicznymi

Urogen 2017 | Wszystkie prawa zastrzeżone.